Wialnia do zboża.

Wialnia do zboża.

/ Wialnia do zboża.

Producent: PNOS S.A.

Model: 1

Rok prdukcji: 2011

10 x 70 x 120

Stan: Nowa


Wialnia do zboża.

Urządzenie składa się ze skrzyni, w której znajdują się 3 wymienne sita o różnej wielkości otworów. Na pierwszym sicie oddzielane są zanieczyszczenia większe od ziaren zboża (plewy, kawałki słomy, kłosy). Zanieczyszczenia drobniejsze od ziarna przesiewane są przez sito o mniejszych otworach. Ziarno oczyszczane jest również przy udziale pędu powietrza, dzięki czemu zboże jest zupełnie czyste.

Czas realizacji ok 40 dni.