Wialnia do zboża.
Wialnia do zboża.
/ Wialnia do zboża.
Producent: PNOS S.A.
Model: 1
Rok prdukcji: 2011
10 x 70 x 120
Stan: Nowa

Wialnia do zboża.

Urządzenie składa się ze skrzyni, w której znajdują się 3 wymienne sita o różnej wielkości otworów. Na pierwszym sicie oddzielane są zanieczyszczenia większe od ziaren zboża (plewy, kawałki słomy, kłosy). Zanieczyszczenia drobniejsze od ziarna przesiewane są przez sito o mniejszych otworach. Ziarno oczyszczane jest również przy udziale pędu powietrza, dzięki czemu zboże jest zupełnie czyste.

Czas realizacji ok 40 dni.